Nước: Ba lan

Số lần truy cập hồ sơ: 824.718

Người đăng ký: 18.339

Tổng số lượt xem video: 26.301.243

Ngôn ngữ: English, Other

Đăng ký: 19 tháng 12, 2013 (3.812 ngày trước)

Hoạt động trước: 3 ngày trước