Nước: Singapo

Số lần truy cập hồ sơ: 167.412

Người đăng ký: 6.840

Tổng số lượt xem video: 6.846.681

Đăng ký: 2 tháng 12, 2014 (3.466 ngày trước)

Hoạt động trước: 46 ngày trước

Liên hệ: Chat với Asss Squirt

Làm việc cho/với: Asss Squirt