Daddy Strokes #21
kênh
72.654.99472,7M lượt xem video 72,7M lượt xem
17,2k

Nước: Afghanistan

Số lần truy cập hồ sơ: 1.326.860

Người đăng ký: 17.205

Tổng số lượt xem video: 72.654.994

Đăng ký: 22 tháng 11, 2013 (3.836 ngày trước)

Hoạt động trước: 22 ngày trước

Liên hệ: Chat với Daddy Strokes