I'm a Texas girl with big Texas hair and bigger Texas tits. I am bisexual and also a swinger that enjoys playing with women and select couples with my husband. I love anal, DP, ATM, Golden Showers, Interracial, almost everything. I started in the adult biz in 2001.
+

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 32.226.910

Người đăng ký: 255.333

Tổng số lượt xem video: 474.119.746

Khu vực: Texas

Thành phố: San antonio

Ngôn ngữ: English

Đăng ký: 1 tháng 8, 2012 (4.316 ngày trước)

Hoạt động trước: 3 ngày trước