I've been shooting photos and video of Foot Fetish and Amateur action since 1992. Let's just say I LOVE my job! I am always on the lookout for beautiful feet to add.
+

Tx Fetish Legends 12 album (165 Ảnh)

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 494.202

Người đăng ký: 10.667

Tổng số lượt xem video: 14.593.146

Khu vực: Texas

Thành phố: Amarillo

Ngôn ngữ: English

Đăng ký: 5 tháng 11, 2013 (3.857 ngày trước)

Hoạt động trước: 14 ngày trước

Liên hệ: Chat với Tx Fetish Legends

Quan tâm: Chân, Gái châu Á, Khổ dâm, Nghiệp dư, Thổi kèn, Uốn dẻo, Vợ, Xóc lọ, Xóc lọ bằng chân, Xuất ra chân

Về tôi:

I've been shooting photos and video of Foot Fetish and Amateur action since 1992. Let's just say I LOVE my job! I am always on the lookout for beautiful feet to add.Hiển thị thêm

Làm việc cho/với: Mistress Jeni Lynn, Mirage806, Miss Jenilynn, Deidre Breen, Tailz86, Mikibeth, Johanna Juggs