Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 211.862

Người đăng ký: 7.064

Tổng số lượt xem video: 7.510.058

Thành phố: Pittsburgh

Đăng ký: 16 tháng 6, 2014 (3.627 ngày trước)

Hoạt động trước: 110 ngày trước

Liên hệ: Chat với Ev Uncut

Làm việc cho/với: Moe The Monster, Summer Knight