Số lần truy cập hồ sơ: 796.394

Người đăng ký: 26.288

Tổng số lượt xem video: 6.554.511

Đăng ký: 15 tháng 1, 2020 (1.591 ngày trước)

Hoạt động trước: 28 ngày trước

Liên hệ: Chat với Michelsworld

Làm việc cho/với: Michels Performer4, Michel Chloe One, Michels Performer, Michels Performer2, Michels Performer5