Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 59.112

Người đăng ký: 4.176

Tổng số lượt xem video: 363.222

Thành phố: Hollywood

Đăng ký: 14 tháng 4, 2020 (1.503 ngày trước)

Hoạt động trước: 15 ngày trước