Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 2.353.402

Người đăng ký: 65.265

Tổng số lượt xem video: 155.196.499

Thành phố: Pascoag

Ngôn ngữ: English

Đăng ký: 31 tháng 10, 2012 (4.227 ngày trước)

Hoạt động trước: 1 ngày trước