Funwanda #4.613
kênh
1.708.7631,7M lượt xem video 1,7M lượt xem
33,8k

Ok the next person that sends me an e-gift card to get me a new laptop from amazon.com is a winner and will spend 4 weekends of fun sex with me!!!!! And can pick the weekends!!! And make a Video !!
+

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 975.048

Người đăng ký: 33.815

Tổng số lượt xem video: 1.708.763

Khu vực: Georgia

Thành phố: Jonesboro

Đăng ký: 18 tháng 7, 2013 (3.959 ngày trước)

Hoạt động trước: 8 ngày trước

Liên hệ: Chat với Funwanda

Quan tâm: Ông chủ, Bú cặc, Còng tay, Chơi tập thể, Cu bự

Về tôi:

Ok the next person that sends me an e-gift card to get me a new laptop from amazon.com is a winner and will spend 4 weekends of fun sex with me!!!!! And can pick the weekends!!! And make a Video !!Hiển thị thêm