I am a hyper sexual woman. Fucking makes me feel so good. If no one is around I play with my hundreds of fuck toys, vibrators, dildos etc and I LOVE nipple play - makes me cum every time.
Lately I’ve really wanted to be used as a fuck toy come and bring all your friends please gang bang me!! I want to be used like a cum doll and filled in every possible place … yes!!!!I need to be fucked and hard for hours and hours and hours!! I love to let a woman ride my face for hours on end I can lick her tasty pussy too! Open to meet and fuck $$
+

Horneylisa69 7 album (37 Ảnh)

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 49.732

Người đăng ký: 2.877

Tổng số lượt xem video: 80.373

Khu vực: Florida

Thành phố: Melbourne

Ngôn ngữ: English

Đăng ký: 10 tháng 12, 2013 (3.819 ngày trước)

Hoạt động trước: 15 ngày trước

Liên hệ: Chat với Horneylisa69

Quan tâm: Bím chơi bím, Bím xuất tinh, Bú ti, Chơi 3 người, Chơi tập thể, Cu bự, Đồng tính nữ, Mát xa, Máy móc, Mông bự, Nô lệ nữ, Nghiệp dư, Ngồi lên mặt, Ngực nhỏ, Phô dâm, Siêu sao, Tóc dài, Tiệc sex, Tiệc tùng, Vét máng

Về tôi:

I am a hyper sexual woman. Fucking makes me feel so good. If no one is around I play with my hundreds of fuck toys, vibrators, dildos etc and I LOVE nipple play - makes me cum every time.
Lately I’ve really wanted to be used as a fuck toy come and bring all your friends please gang bang me!! I want to be used like a cum doll and filled in every possible place … yes!!!!I need to be fucked and hard for hours and hours and hours!! I love to let a woman ride my face for hours on end I can lick her tasty pussy too! Open to meet and fuck $$Hiển thị thêm