Kai Lee Official #3.252
kênh
5.972.1166M lượt xem video 6M lượt xem
67k

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 1.985.821

Người đăng ký: 67.004

Tổng số lượt xem video: 5.972.116

Thành phố: Austin

Đăng ký: 25 tháng 4, 2012 (4.412 ngày trước)

Hoạt động trước: 4 ngày trước

Liên hệ: Chat với Kai Lee Official

Làm việc cho/với: Kai Lee