Contato/Whatsapp : +5583991181911 (Apenas contato profissional, caso contrário será bloqueado)
Atualmente em João Pessoa , Paraíba .
Instagram - @loudassis
Twitter - @loubonequinha1
Me segue !
+

Nước: Brazil

Số lần truy cập hồ sơ: 2.218.364

Người đăng ký: 48.252

Tổng số lượt xem video: 57.648.089

Khu vực: Paraiba

Thành phố: Joao pessoa

Ngôn ngữ: Português

Đăng ký: 12 tháng 5, 2014 (3.669 ngày trước)

Hoạt động trước: 3 ngày trước

Liên hệ: Chat với LouboneQuinha

Về tôi:

Contato/Whatsapp : +5583991181911 (Apenas contato profissional, caso contrário será bloqueado)
Atualmente em João Pessoa , Paraíba .
Instagram - @loudassis
Twitter - @loubonequinha1
Me segue !Hiển thị thêm

Làm việc cho/với: LouboneQuinha