Nước: Pháp

Số lần truy cập hồ sơ: 254.420

Người đăng ký: 15.423

Tổng số lượt xem video: 2.429.667

Khu vực: Ile-de-France

Thành phố: Paris

Ngôn ngữ: English, Español, Français, Italiano, Português

Đăng ký: 27 tháng 10, 2012 (4.224 ngày trước)

Hoạt động trước: 2 ngày trước

Liên hệ: Chat với Luciana Foxx Official

Quan tâm: Beach sex, Deepthroat, Gangbang, Rough sex, Throat-fucking