Nước: Brazil

Số lần truy cập hồ sơ: 58.365

Người đăng ký: 2.427

Tổng số lượt xem video: 398.875

Khu vực: Sao Paulo

Thành phố: São paulo

Ngôn ngữ: Português

Đăng ký: 2 tháng 9, 2012 (4.284 ngày trước)

Hoạt động trước: 59 ngày trước

Liên hệ: Chat với Luiz18

Làm việc cho/với: Luiz18