Nước: Pháp

Số lần truy cập hồ sơ: 3.108.574

Người đăng ký: 64.480

Tổng số lượt xem video: 197.911.895

Khu vực: Ile-de-France

Thành phố: Paris

Ngôn ngữ: English, Français

Đăng ký: 19 tháng 7, 2012 (4.327 ngày trước)

Hoạt động trước: 37 ngày trước