Nextdoor Maria #18.116
kênh
231

Cheers everyone, I'm Maria,
and if you like real Italian girls then look no further! I'm from Milano, Italy, and I'm a full of Mediterranean heat. I'd even go so far as to say I'm the hottest real Italian girl on the net! Unlike other models who claim to be Italian, I'm the real deal and I go the extra mile to make my site the best it can possibly be.
+

Số lần truy cập hồ sơ: 54.712

Người đăng ký: 231

Đăng ký: 16 tháng 5, 2014 (3.664 ngày trước)

Hoạt động trước: 53 ngày trước

Liên hệ: Chat với Nextdoor Maria

Về tôi:

Cheers everyone, I'm Maria,
and if you like real Italian girls then look no further! I'm from Milano, Italy, and I'm a full of Mediterranean heat. I'd even go so far as to say I'm the hottest real Italian girl on the net! Unlike other models who claim to be Italian, I'm the real deal and I go the extra mile to make my site the best it can possibly be.Hiển thị thêm

Các kênh khác từ Nextdoor Maria