Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 62.739

Người đăng ký: 2.326

Tổng số lượt xem video: 1.077.124

Khu vực: Florida

Thành phố: Fort lauderdale

Đăng ký: 22 tháng 5, 2014 (3.658 ngày trước)

Liên hệ: Chat với Busty2

Làm việc cho/với: Deborah Prat