Name: PetiteXrotic / Candace
Age 37
Hair Long Black Multi
Eyes Brown / Glasses
Ethnicity Caucasian / Irish
Weight 100 lbs
Height: 4 ft 10"
Bra: 36 B
Body: Sexy & Petite
Double Jointed
Bisexual
Zodiac Sign: Scorpio
Pagan / Wiccan
Social Drinker /Smoker
City: Midwest
+

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 2.553

Người đăng ký: 51

Tổng số lượt xem video: 9.470

Thành phố: Milwaukee

Ngôn ngữ: English

Đăng ký: 15 tháng 5, 2014 (3.666 ngày trước)

Hoạt động trước: 98 ngày trước

Liên hệ: Chat với Petitexrotic Official

Quan tâm: Múa cột, thoát y, Nữ chủ động, Xăm trổ

Về tôi:

Name: PetiteXrotic / Candace
Age 37
Hair Long Black Multi
Eyes Brown / Glasses
Ethnicity Caucasian / Irish
Weight 100 lbs
Height: 4 ft 10"
Bra: 36 B
Body: Sexy & Petite
Double Jointed
Bisexual
Zodiac Sign: Scorpio
Pagan / Wiccan
Social Drinker /Smoker
City: MidwestHiển thị thêm

Làm việc cho/với: PetiteXrotic