R5gentenueva #12.089
kênh
1.435.2601,4M lượt xem video 1,4M lượt xem
2,4k

Số lần truy cập hồ sơ: 85.739

Người đăng ký: 2.366

Tổng số lượt xem video: 1.435.260

Khu vực: Baja California

Thành phố: Tijuana

Ngôn ngữ: Español

Đăng ký: 18 tháng 2, 2014 (3.753 ngày trước)

Hoạt động trước: 2 ngày trước

Liên hệ: Chat với R5gentenueva

Làm việc cho/với: R5gentenueva