Nước: Venezuela

Số lần truy cập hồ sơ: 249.821

Người đăng ký: 7.200

Tổng số lượt xem video: 4.548.269

Thành phố: Caracas

Ngôn ngữ: English, Español

Đăng ký: 23 tháng 5, 2018 (2.197 ngày trước)

Hoạt động trước: 3 ngày trước

Liên hệ: Chat với Sexydance69