I like to get fucked up on some good good an I get so horny I got to jack my dick off but I like to take a orgasm an make it a long one by strapping my balls up. It makes it so intense like your fucking to blow your head off but it feels really good. So 8 get tweaked out masturbate an I like recording myself turns up the volume integrity to an I want to show men women couples trans CD's playing with my shit cause I like CD's an one day I'm gonna have the fantasy of one in my bed there sexy with a dick I mean I like my prostate to be massaged to an hammered on cause having a prostate orgasm an s dick orgasm at the same time really really feels fucking good y'all.
+

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 13.443

Người đăng ký: 638

Tổng số lượt xem video: 26

Ngôn ngữ: English

Đăng ký: 28 tháng 12, 2015 (3.074 ngày trước)

Hoạt động trước: 26 ngày trước

Liên hệ: Chat với Williebobproductions

Quan tâm: Bím xuất tinh, Bím xuất tinh lên mặt, Bạo dâm, Có bầu, Chuyển giới, Gái nhút nhát, Gái tự sướng, Góc nhìn thứ nhất, Giầy cao gót, Giầy cao gót, Gợi cảm, Múa cột, thoát y, Nặng đô, Ngồi lên mặt, Sặc sỡ, Thủ dâm, Tự sướng & thủ dâm, Xăm trổ, Xuất ra chân, Xuất vào trong

Về tôi:

I like to get fucked up on some good good an I get so horny I got to jack my dick off but I like to take a orgasm an make it a long one by strapping my balls up. It makes it so intense like your fucking to blow your head off but it feels really good. So 8 get tweaked out masturbate an I like recording myself turns up the volume integrity to an I want to show men women couples trans CD's playing with my shit cause I like CD's an one day I'm gonna have the fantasy of one in my bed there sexy with a dick I mean I like my prostate to be massaged to an hammered on cause having a prostate orgasm an s dick orgasm at the same time really really feels fucking good y'all.Hiển thị thêm

Làm việc cho/với: Willie