Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 21.673.977

Người đăng ký: 437.685

Tổng số lượt xem video: 372.879.880

Ngôn ngữ: English

Đăng ký: 19 tháng 1, 2014 (3.783 ngày trước)

Hoạt động trước: 1 ngày trước

Liên hệ: Chat với Teamstee

Làm việc cho/với: Teamstee