Nước: Canada

Số lần truy cập hồ sơ: 1.026.525

Người đăng ký: 29.351

Tổng số lượt xem video: 36.463.713

Khu vực: Ontario

Thành phố: Toronto

Ngôn ngữ: Deutsch, English

Đăng ký: 5 tháng 3, 2013 (4.098 ngày trước)

Hoạt động trước: 46 ngày trước

Liên hệ: Chat với The Great Canadian Male