I'm a sissy bitch who likes to expose herself online.
I love to serve real men and do anything to pleasure them.
I totally love sucking cocks, licking them, sit on them, have my ass spanked and penetrated with anything that fits.
My dream weekend is one I could spend with a leash on my neck, tied to a dog's house ready to serve my master in any way he desires.
+

Nước: Mexico

Số lần truy cập hồ sơ: 67.249

Người đăng ký: 2.924

Tổng số lượt xem video: 680.948

Khu vực: Jalisco

Thành phố: Guadalajara

Ngôn ngữ: English, Español

Đăng ký: 18 tháng 9, 2015 (3.173 ngày trước)

Hoạt động trước: 1 ngày trước

Liên hệ: Chat với Traviezisha

Quan tâm: 2 súng chơi lỗ nhị, Bú cặc, Hai mảnh, Khổ dâm, Lọt khe, Lỗ nhị, Máy móc, Toy hàng khủng, Uống nước tiểu, Vỗ mông, Xuất lên mông

Về tôi:

I'm a sissy bitch who likes to expose herself online.
I love to serve real men and do anything to pleasure them.
I totally love sucking cocks, licking them, sit on them, have my ass spanked and penetrated with anything that fits.
My dream weekend is one I could spend with a leash on my neck, tied to a dog's house ready to serve my master in any way he desires.Hiển thị thêm

Làm việc cho/với: Traviezisha