Zazel Paradise #4.680 Tên thường gọi Zazel
kênh
1.584.2031,6M lượt xem video 1,6M lượt xem
33,1k

Nước: Tây Ban Nha

Số lần truy cập hồ sơ: 2.302.111

Người đăng ký: 33.074

Tổng số lượt xem video: 1.584.203

Khu vực: Catalonia

Thành phố: Barcelona

Đăng ký: 27 tháng 12, 2012 (4.169 ngày trước)

Hoạt động trước: 22 ngày trước

Liên hệ: Chat với Zazel Paradise