Giới tính: nam

Tuổi: 43 tuổi

Nước: Mỹ

Số lần truy cập hồ sơ: 12.006.052

Tổng số lượt xem video: 1.413.288.478

Đăng ký: 12 tháng 11, 2014 (3.447 ngày trước)

Hoạt động trước: 13 ngày trước

Charlie Mac - Nhấn vào đây để xem tất cả 916 video