Tuổi: 27 tuổi

Nước: Brazil

Số lần truy cập hồ sơ: 231.297

Người đăng ký: 4.353

Tổng số lượt xem video: 49.268.199

Đăng ký: 25 tháng 7, 2023 (266 ngày trước)

Hoạt động trước: 1 ngày trước

Liên hệ: Chat với edu alburquerque

Làm việc cho/với: Irmaosdotados