Giới tính: Đồng tính nam

Tuổi: 20 tuổi

Nước: Nga

Số lần truy cập hồ sơ: 2.436

Người đăng ký: 8

Tổng số lượt xem video: 11.866

Đăng ký: 3 tháng 8, 2023 (257 ngày trước)

Liên hệ: Chat với Tom Heart

Làm việc cho/với: Doggy Boys, Twinkeyboystudios

Tom Heart được tag thường xuyên nhất: gay (5), twink (5), european (4), skinny (4), cute (4), big-cock (4), newbie (4), perfect-ass (4), slim-body (4), small-ass (4), young-man (4), uncut-cock (4), guy-next-door (4), skinny-body (4), anal (3)