Giới tính: nữ

Tuổi: 23 tuổi

Nước: Ba lan

Số lần truy cập hồ sơ: 2.823

Người đăng ký: 22

Tổng số lượt xem video: 170

Đăng ký: 24 tháng 7, 2023 (213 ngày trước)

Liên hệ: Chat với China B

Làm việc cho/với: Milana Milka