Giới tính: nữ

Tuổi: 32 tuổi

Nước: Brazil

Số lần truy cập hồ sơ: 152.130

Người đăng ký: 33

Tổng số lượt xem video: 49.619

Đăng ký: 20 tháng 7, 2023 (330 ngày trước)

Hoạt động trước: 8 ngày trước

Liên hệ: Chat với Amiga

Làm việc cho/với: Bolt Jones