Nước: Quần đảo Virgin thuộc Anh

Số lần truy cập hồ sơ: 3.940.962

Người đăng ký: 81.512

Tổng số lượt xem video: 132.458.121

Đăng ký: 28 tháng 11, 2013 (3.835 ngày trước)

Hoạt động trước: 26 ngày trước

Các kênh khác từ Milf Thing