Prime Cups 6 album (60 Ảnh)

Nước: Quần đảo Virgin thuộc Anh

Số lần truy cập hồ sơ: 10.258.976

Người đăng ký: 259.456

Tổng số lượt xem video: 539.612.409

Đăng ký: 28 tháng 11, 2013 (3.835 ngày trước)

Hoạt động trước: 14 ngày trước

Các kênh khác từ Prime Cups